O klubu

Prve pobude in razgovori s prijatelji Rotary kluba Maribor o ideji za ustanovitev Rotary kluba v Pomurju segajo že v 90 leta, resno pa smo se potencialni člani začeli srečevati od 6. 11. 2002 naprej, ko je nastal tudi prvi zapis sestanka. S pomočjo prijateljev iz Maribora smo tako začeli podrobneje spoznavati idejo in poslanstvo rotarijstva. Naša srečanja so bila čedalje bolj zanimiva in sedaj po nekaj letih se je oblikovalo trdo jedro kluba, ki ima ambiciozno začrtane cilje in je trdno odločeno, da bo s svojim delovanjem prisluhnila pomoči potrebnim in s tem prispevalo k dvigu kakovosti življenja v svojem okolju.

Prijatelji iz botrskega Rotary kluba Maribor so nas s svojo redno prisotnostjo na naših sestankih motivirali in skupaj z nami vztrajali v težkih začetkih. Z voljo do uspeha smo tako prehodili to pot do tega pomembnega dogodka – našega prvega charterja in vključitve v Rotary Interational.

Najdite nas na Facebooku!

Rotary Slovenija

Back to Top