Štiri rotarijske usluge

1) Klubske usluge

Pripadnost skupnosti ni pristna, če ne prevzameš tudi določene odgovornosti do nje. Od vsakega člana se pričakuje, da bo naklonjeno sodeloval v programu, ki ga ima klub: da vpeljuje nove člane in prijazno sprejema goste, sodeluje v klubskih odborih in sprejema funkcije v klubu (tajnik, član posebnega odbora, klubski mojster, predavatelj, zakladnik itd.). Klubske usluge pomenijo, da je član pripravljen pomagati v dejavnosti kluba in rotarijstva na sploh.

 

2) Poklicne usluge

Mednje sodi etično ravnanje in obnašanje v poklicnem življenju. V Rotary-ju obstaja

“Preizkus štirih vprašanj”.

Z njim lahko preverimo, ali delujemo po rotarijskih načelih v poklicu in življenju nasploh:

  • Ali naše ravnanje odgovarja resnici?
  • Ali je naše ravnanje pravično za vse udeležence?
  • Ali bo naše ravnanje učvrstilo prijateljstvo in dobro voljo?
  • Ali bo naše ravnanje koristilo vsem udeleženim?

To so običajna merila vsakega civiliziranega ravnanja.

 

3) Združene usluge

Združene usluge pomenijo

  • pripravljenost pomagati in podpirati dobrodelne, vzgojne in podobne organizacije, ki služijo dobremu v skupnosti.
  • sodelovati v dejavnostih določene skupnosti (polis).

Ta dejavnost je politična, vendar jo moramo strogo ločevati od strankarske politike. Pri tem je za rotarijca pomembno, da se ne odkupuje s plačilom. V akcijah mora aktivno sodelovati.

 

4) Mednarodne usluge

Sem sodi strpnost do drugih narodnosti in razumevanje na med narodi:

  • pomoč in sodelovanje na mednarodnih prireditvah (tudi drugih Rotary klubov),
  • osebni stiki s pripadniki drugih držav doma in v tujini.

Najdite nas na Facebooku!

Rotary Slovenija

Back to Top