Rotary in mladi

Pri vzgoji mladih so dolžni sodelovati in pomagati vsi člani kluba. V vsakem Rotary klubu je določen član, ki se ukvarja z izključno mladinskimi uslugami. Gre za pomoč mladim, da se aktivno zaposlijo. Vzgoja mladih se nanaša na otroke članov, posebno v univerzitetnih mestih, kjer so rotarijske mladinske skupine. Te skupaj organizirajo kulturne in dobrodelne prireditve. Vzgoja pomeni tudi možnost za vse druge mladostnike, ki želijo negovati miselnost Rotary-ja. V INTERACT-U ali ROTARACT-U lahko pod patronatom rotarijca oblikujejo majhno skupnost. Pomembno področje rotarijskega delovanja je tudi izmenjava mladih v obliki štipendij, študijskih skupin in poletnih mladinskih taborov po svetu.

Člani Rotary-ja zavestno podpirajo delo mladih v Rotary-ju na naslednje načine:

  • Pri mladih, ki študirajo v Sloveniji in so otroci članov Rotary-ja, se poskrbi za prehodno bivanje pri družinah ali na drugem ustreznem mestu.
  • V Sloveniji bivajoče študente rotarijske družine občasno povabijo k sebi na obisk.
  • Mladim omogočijo spoznavanje dežele in ljudi, kjer so na obisku (obiski muzejev, gledališč, koncertov ali podobnih ustanov in prireditev).
  • Svetujejo in pomagajo pri dodatnem izobraževanju mladih (razni tečaji,seminarji, pomoč pri iskanju stanovanj, …).
  • Udeležujejo se srečanj rotarijske mladine in pomagajo pri organizaciji predavanj (povabila znanih osebnosti) in sodelujejo v razpravi. Obiski takih srečanj se štejejo v “navzočnost”!
  • Predstavitev lastnih podjetij in firm manjšim skupinam rotarijanske mladine.

Najdite nas na Facebooku!

Rotary Slovenija

Back to Top