Pripravljenost pomagati

Rotary svoja načela in cilje uresničuje z:

 • osebnim angažiranjem članov v ustvarjalnih dejavnostih,
 • druženje z mladino,
 • pozitivnim odnosom do politike, da bi služili skupnosti,
 • pospeševanjem razvoja družine in vzdrževanjem etike v njej, v poklicnem življenju in v širši skupnosti,
 • širjenjem razumevanja med ljudmi in narodi,
 • seznanjanjem javnosti o problemih varovanja okolja.

 

Načelo pripravljenosti pomagati vključuje civilizacijske vrednote sodobnega človeka:

 • upoštevanje drugih in pripravljenost pomagati jim,
 • nesebičnost,
 • skromnost,
 • toleranca in razumevanje ter
 • miroljubnost.

 

Člani rotarijci delujejo tako, da povsem in zmeraj varujejo osebno identiteto sočloveka, brez vsakih zunanjih vplivov, ob upoštevanju verske in miselne svobode ter politične usmeritve. Ravno po tem se Rotary v temeljih razlikuje od drugih društev in zvez.

Najdite nas na Facebooku!

Rotary Slovenija

Back to Top